Sök

Fakta om våra vindkraftverk

  Vidkraftverk Munkagård Vindkraftverk Gummaråsen
Effekt 1 x 2,0 MW 0,5 x 2,0 MW
Tornhöjd 80 m 105 m
Rotordiameter 90 m 90 m
Sveparea 6 358 m2 6 358 m2
Energiproduktion 1 x 5,5 GWh 0,5 x 6 GWh
Fundament Betongplatta 12 x 12 m på pålar Betongplatta 15 x 15 m (inga pålar)
Vikt fundament Ca 200 ton Ca 250 ton
Vikt torn 146 ton 200 ton
Vikt Maskinhus 68 ton ca 70 ton
Vikt rotor 38 ton ca 35 ton
Årlig produktion 5 700 MWh 6 200 MWh
Mark Arrenderas av Regionfastigheter Arrenderas av privata fastighetsägare
I drifttagning 2006 2011