Sök

Nyheter

Produktion 2021 t o m oktober

25/52021

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 413 663 264 417 678 080 Februari 462 758 342 069 804 827 Mars 509 834 288 333 798 167 April 504 251 300 186 804 437 Maj 291 810 167 168 458 977 Juni 264 321 154 990 419 311 Juli 288 876 175 348 464 224 Augusti 461 149 252 133 713 282 September 327 641 193 405 521 0 [...]

Föreningsstämma 2021

25/52021

Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 13 juni 2021. Kallelse och dagordning Protokoll från föregående föreningsstämma Årsberättelse 2020 Produktionsutfall 2020 Förslag till nya stadgar

Föreningsstämma 14 juni 2020

26/52020

Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 14 juni 2020. Vid årets föreningsstämma är det enbart stadgeenliga förhandligar. Kallelse och dagordning Protokoll från föregående föreningsstämma Årsberättelse 2019 Produktionsutfall 2019 Valberedelsens förslag på funktionärer Presentation på f [...]

Produktion 2020

5/22020

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 919 095 477 014 1 396 109 Februari 867 170 441 297 1 308 466 Mars 641 356 351 369 992 725 April 500 062 298 990 799 052 Maj 481 461 250 581 732 042 Juni 305 302 179 531 484 833 Juli 614 067 309 440 923 507 Augusti 254 180 164 649 418 829 September 525 454 302 733 8 [...]

Produktion 2019

5/22019

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 506 762 313 013 819 776 Februari 490 801 307 311 798 112 Mars 702 879 384 204 1 087 083 April 337 542 251 198 588 741 Maj 528 457 265 799 794 256 Juni 378 406 228 193 606 599 Juli 399 732 207 191 606 923 Augusti 401 043 216 213 617 256 September 641 893 346 940 988 [...]

Kallelse föreningsstämma

28/32019

Här hittar du kallelsen till föreningsstämman Här hittar du protokollet från föregående års föreningsstämma Här hittar du årsberättelsen för 2018 Här hittar du produktionsutfallet för 2018

Produktion 2018

6/22018

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 606 291 341 180 947 771 Februari 467 257 276 945 744 202 Mars 348 786 267 092 615 878 April 492 081 311 945 804 026 Maj 211 743 148 080 359 822 Juni 379 272 198 171 577 443 Juli 162 172 100 498 262 670 Augusti 430 661 231 438 662 099 September 733 712 374 448 1 108 [...]

Kallelse föreningsstämma

5/42018

Varbergsvinds föreningsstämma äger rum söndagen den 22 april kl 10.00 på Varbergs Sparbank. Kallelse Föregående föreningsstämmas protokoll Produktion 2017 Årsredovisning 2017

Produktion 2017

8/22017

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 492 253 286 925 779 177 Februari 534 290 323 489 857 779 Mars 551 530 293 604 845 134 April 576 903 269 844 846 747 Maj 348 698 217 961 566 659 Juni 580 412 323 922 904 334 Juli 389 655 211 482 601 137 Augusti 345 549 203 377 548 926 September 371 743 242 469 614 2 [...]

Kallelse föreningsstämma

30/32017

Varbergsvind föreningsstämma äger rum söndagen den 23 april 2017 på Munkagårdsgymnasiet, Tvååker. Kallelse

Total produktion 2016 (kWh)

3/12017

Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 593 774 370 922 964 696 Februari 560 701 280 710 841 412 Mars 276 187 194 723 470 910 April 501 602 274 363 775 965 Maj 260 776 189 214 449 990 Juni 315 081 192 296 507 378 Juli 410 437 193 905 604 342 Augusti 595 053 288 720 883 773 September 385 258 255 617 610 8 [...]

Kallelse föreningsstämma

15/32016

Varbergsvind föreningsstämma äger rum söndagen den 3 april 2016 på Varbergs Sparbank. Kallelse

Total produktion 2015 (kWh)

5/32015

Värö Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 41 407 821 076 417 362 1 279 845 Februari 544 820 305 719 850 539 Mars 589 068 327 428 916 496 April 522 134 290 611 812 745 Maj 617 169 329 698 946 868 Juni 479 774 260 197 739 971 Juli 533 677 268 283 798 960 Augusti 367 218 266 834 634 052 September 505 135 [...]

Produktion 2014 (kWh)

22/52014

0,5/2 1/3 0,5/5 Värö Munkagård Gummaråsen SUMMA Januari 83 637 823 234 488 112 1 394 982 Februari 72 093 609 567 383 327 1 064 987 Mars 59 636 603 913 357 397 1 020 946 April 36 114 400 869 262 119 699 102 Maj 20 434 229 361 139 920 389 716 Juni 22 543 254 073 146 842 423 457 Juli 16 252 270 031 174 [...]

Produktion 2013

30/12014

Klicka här för att komma till produktionsuppföljning 2013 Klicka här för att komma till produktionsuppföljning 2013 - diagram

Länkar

28/62012

För den som är intresserad av att läsa mer om bl a vindkraft finns det många intressanta länkar under fliken Vindkraft.