Sök

Produktion 2017

8/22017
 
    Munkagård Gummaråsen  SUMMA       
         
Januari   492 253 286 925 779 177
Februari   534 290 323 489 857 779
Mars   551 530 293 604 845 134
April   576 903 269 844 846 747
Maj   348 698 217 961 566 659
Juni   580 412 323 922 904 334
Juli   389 655 211 482 601 137
Augusti   345 549 203 377 548 926
September   371 743 242 469 614 212
Oktober   790 095 455 411 1 245 505
November   678 491 344 948 1 023 440
December   773 695 411 750  1 185 445 
         
Totalt   6 606 047 3 641 148 10 247 196