Sök

Produktion t o m april 2020

5/22020
                           Munkagård         Gummaråsen   SUMMA                
Januari      919 095    477 014   1 396 109
Februari      867 170    441 297   1 308 466
Mars      641 356    351 369      992 725
April      500 062    298 990      799 052
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        
         
Totalt     2 927 682    1 568 670   4 496 353