Sök

Har befintliga andelsägare förtur att få köpa fler andelar framför de som inte har några tidigare?

Har befintliga andelsägare förtur att få köpa fler andelar framför de som inte har några tidigare?