Sök

Vid vilken vindhastighet börjar verken generera ström? Finns någon övre gräns?

Vid vilken vindhastighet börjar verken generera ström? Finns någon övre gräns?