Sök

Mål för vindkraften i Sverige

Gummaråsen

Mål för vindkraftproduktion i Sverige

Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet. Under 2011 producerade vindkraften ca 6,1 TWh el. Riksdagen har satt upp en planeringsram att det år 2020 ska vara möljigt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh.

Källa: Svensk Energis hemsida 2012-05